Program Pirátů a STAN: Vyšší daně, zdaněné konopí, férová migrace, euro, online volby a svatby homosexuálů

pirati a starostove
Koalice spustila kampaň pod volebním názvem Piráti a Starostové
Foto: Piráti a Starostové
Autor: Petr Karásek20. 5. 2021

Piráti a Starostové nachystali na svých společných volebních stránkách velice obsáhlý program, který obsahuje celkem 69 témat. Program si však můžete na jejich stránkách upravit takzvaně na míru. Na základě toho si tedy může vybrat kdokoliv cokoliv.

reklama

My jsme pro vás z programu Pirátů a STAN pro volby 2021 vybrali zajímavá témata jako zvýšení daní, legalizaci a zdanění konopí, férový přístup k migraci na evropské úrovni, zavedení eura místo koruny, korespondenční či online volby přes internet a sňatky homosexuálních párů.

Daně

V programu najdeme oblast daní pod názvem férovější daně. “Získáme přinejmenším miliardy korun díky adekvátnímu zdanění digitálních gigantů, většímu důrazu na ekologické prvky zdanění, zdanění prodeje konopí a negativních externalit. Postupně zvýšíme zdanění komerčních nemovitostí,” píše se v programu.

Kandidát na ministra financí za Piráty Lukáš Wagenknecht navrhoval například vyšší daně i pro sladké nápoje. “Již dříve mě napadl jeden příklad, a říkám ho jako jediný, a tak jsme potom taky na pranýři. Šlo by třeba o zrušení snížené daňové sazby na sladké nápoje. Vezměte si, že naše děti byly rok doma a je mezi nimi zvýšený stupeň obezity. Neříkám, že to takto nakonec dopadne, ale je to cesta, o které budeme přemýšlet,” řekl Wagenknecht nedávno v rozhovoru pro Novinky.cz.

Legalizace konopí

V programu najdeme problematiku konopí s názvem konopí pod kontrolou a zdaněním. “Regulací trhu s konopím ročně ušetříme miliony korun za represi a 4 miliardy získáme zdaněním. Omezíme černý trh a z něj plynoucí přístup mladistvých ke konopí. Dospělým uživatelům se dostane ochrany spotřebitele, na jakou jsou zvyklí u běžných produktů,” stojí v programu.

“Do trestního zákoníku zařadíme výjimku pro konopí a konopné produkty. Lidem tak umožníme o konopí legálně mluvit a psát, zvát ostatní dospělé k jeho užití a taky se o něj podělit. Souběžně do zákona o regulaci reklamy vneseme nový paragraf, který zavede regulaci reklamy na prodej osiva či sazenic rostlin konopí, konopí samotného a dalších produktů,” píše se dále v programu.

“Je to právě naopak. Legalizace komerčního nakládání s konopím výrazně omezí černý trh, bez kterého se mladiství ke konopí nedostanou. Legální prodejny nebudou riskovat, že kvůli prodeji nezletilým přijdou o koncesi,” odpovídá program Pirátů a Starostů na otázku, zda legalizace konopí neznamená snazší přístup mladistvých k této látce.

Předseda Ivan Bartoš bojuje za legalizaci konopí už dlouhodobě, kdy se účastní každoročního průvodu s názvem Million Marihuana March.

Migrace

Na ostře sledovaném bodě s názvem migrace si dala koalice Pirátů a Starostů záležet. “Bez zvládnuté integrace může ve společnosti docházet k pnutí. Téma migrace zneužívají extremisté a populistický přístup komplikuje postavení Česka v EU. Cizinecké řízení je zatíženo zbytečnou byrokracií,” píše se v programu.

“Migrační krize z let 2015-2016 ukázala neudržitelnost stávajícího evropského přístupu. Uprchlické kvóty, tedy povinné přerozdělování žadatelů o azyl mezi členské státy EU, selhaly. V roce 2020 Evropská komise předložila “Nový pakt o migraci a azylu” jako plán reformy v oblasti migrační a azylové politiky na evropské úrovni. Diskuze nad ním se stane předmětem odborných debat i politických stanovisek. Na poli mezinárodní ochrany se situace od roku 2015 výrazně uklidnila. Do budoucna je však kvůli nestabilní mezinárodní situaci a zhoršující se klimatické krizi nutno počítat s dalším možným nárůstem počtu příchozích,” stojí v programu.

“Česko v EU prosadí odpovědný přístup k migraci zahrnující řešení bez kvót, prevenci nelegální migrace a ochranu vnějších hranic. Na domácí půdě zbavíme cizinecké řízení zbytečné byrokracie a integrační programy umožní cizincům stát se plnohodnotnou součástí společnosti,” pokračuje vize. “Pro cizince s legálním pobytem chceme férový přístup,” upřesňují dále Piráti a Starostové.

“Problematika migrace zahrnuje migraci legální, např. zaměstnávání cizinců nebo studium cizinců na vysokých školách. Důraz klademe na migraci s vysokou přidanou hodnotou pro vědu a výzkum. Dalším typem je migrace nelegální, např. pobyt na území bez pobytového oprávnění či nelegální překročení státních hranic. Specifický fenomén přestavuje uprchlictví, přičemž každý cizinec může v Česku podle mezinárodních smluv žádat o mezinárodní ochranu. Řešením otázek souvisejících s migrací se zabývá migrační a azylová politika, jejíž dimenze je národní a evropská,” odpovídá program na otázku, co všechno téma migrace zahrnuje.

Na toto téma se na stranickém fóru Pirátů vyjádřil už v roce 2009 předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. “Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic, podobně jak snad ještě chvíli bude Internet. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do 10-15 let muslimská, nemám s tím problém,” napsal tehdy. Svůj příspěvek v době, kdy mu bylo 29 let, nyní považuje za mladickou nerozvážnost a rebelii.

Euro

Fáze příprav k přijetí eura se skrývá pod názvem fixace koruny na euro. “K přijetí eura se ČR zavázala v roce 2004. Zavedení společné evropské měny by pomohlo firmám, zlevnilo zahraniční obchod, umožnilo snadnější porovnání cen a cestování,” připomíná program Pirátů a Starostů v úvodu.

“Stabilizace kurzu koruny vůči euru ušetří desítky miliard korun na obsluze státního dluhu a nákladech spojených s pohybem kurzu. Připravíme Česko na vstup do eurozóny, aby to bylo výhodné. Zahájíme osvětu a veřejnou diskusi s cílem informovaného rozhodnutí po roce 2025,” zní jejich vize.

“Po odmlce znovu jmenujeme Národního koordinátora pro zavedení eura. Zpracujeme aktuální studie ke vstupu do eurozóny a zajistíme veškeré přípravné práce,” píšou dále k zavedení eura v Česku.

Zajímavou odpověď najdeme i v otázkách, zda by pro přijetí eura bylo vypsáno referendum. “Nebude, referendum už bylo. Česká republika se zavázala euro přijmout hlasováním v referendu při schvalování vstupu do Evropské unie. Tento závazek je součástí přístupové smlouvy,” zní odpověď, která ze strany Pirátů, kteří jsou jinak zastánci referend, překvapí.

Korespondenční volby

Zavedení korespondenčních či internetových voleb se poté schovává pod zajímavým názvem snadná volební účast. “Možnost volit omezuje řada přežitků. Usnadněme volbu mimo trvalé bydliště, zaveďme korespondenční volbu, hledejme model online hlasování,” dozvídáme se od Pirátů a Starostů na začátku.

“Díky korespondenční a preferenční volbě se zvýší volební účast a odpadne nutnost volit takticky. Budeme mít přehledný, přívětivý a spravedlivý volební systém, který zajistí bezpečnost volebního procesu. V dlouhodobém horizontu je cílem zavedení voleb po internetu,” zní jejich vize.

“Prosadíme nový zákon o správě voleb, který sjednotí praktické a organizační aspekty všech voleb a referend. Prosadíme sčítání hlasů ve velkých sčítacích centrech vyškolenými osobami pod dozorem kamer, mezinárodních pozorovatelů a zástupců stran,” píše se dále v programu.

“Příkladem dobré praxe je estonský systém voleb po internetu, který bezpečně funguje od roku 2007. V současnosti dostupné informační technologie umožňují bezpečné konání řádných voleb po internetu. Je tedy zapotřebí hledat možnosti zavedení internetového hlasování i v České republice. Jeho cílem je zpřístupnění voleb všem občanům odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení a v konečném důsledku zvýšení volební účasti a modernizace voleb jako takových,” uvádí Piráti a Starostové pozitivní příklad.

Hodí se však uvést zároveň i negativní příklad z nedávných prezidentských voleb v Americe, kde došlo k pochybnostem ohledně korespondenčních hlasů, které dorazily kvůli pandemii koronaviru v opravdu masivním počtu, a následně kontroverzním vyjádření politiků, které v konečném důsledku snížily důvěru občanů v regulérnost takových voleb.

Sňatky homosexuálů

Tato problematika se nachází pod názvem rovnoprávné sňatky. “Každý máme mít rovná práva. I právo sňatku s tím, koho milujeme. Kohokoliv třetího to neomezí. Naopak to zlepší život tisícům párů i dětí,” píše se v úvodu.

“Statisíce LGBT+ lidí nemají možnost uzavřít sňatek. To snižuje jejich důstojnost a rovnost ve společnosti. Spolu s jejich dětmi také přichází o právní jistoty. Postavení občanů druhé kategorie jim brání v důstojném prožití života a rozvinutí jejich potenciálu pro společnost,” píšou dále Piráti a Starostové.

“Jsme jedna z posledních zemí v EU, která nutí trans lidi (v rozporu s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva) podstupovat kastrace. Stigmatizace a patologizace trans lidí vede mimo jiné ke zvýšenému počtu sebevražd,” stojí v programu.

“Zjednodušíme volbu jmen a příjmení, aby matriky nekomplikovaly lidem život,” zní jeden z návrhů, jak zlepšit situaci. O další opatření podobného charakteru se aktivně snaží již nyní pirátský poslanec Ondřej Profant, který by kvůli současné diskriminaci trans a nebinárních lidí chtěl z občanských průkazů odstranit pohlaví.

“Smyslem sňatku je naplnit lásku dvou lidí, a pokud chtějí vychovávat děti, vytvořit jim k tomu zákonem předpoklady. Stejnopohlavní páry mohou poskytnout stejně láskyplnou a kvalitní výchovu jako páry heterosexuální, a to ať už vlastním nebo adoptovaným dětem,” zní odpověď na otázku, proč by měli gayové a lesby mít svatbu, když nemohou plodit děti.

Zajímavá odpověď je i na připomínku, že manželství je ze slov muž a žena, proč by tedy mělo být i pro páry stejného pohlaví? “Jsou i jiné výklady původu, třeba ten, že slovo „malženstvo“ ve staročeštině vzniklo ze slovanského žena a germánského mal – smlouva,” nabízejí Piráti a Starostové svou odpověď.

Problematikou sňatků homosexuálů se zabývala nedávno i současná Poslanecká sněmovna, kdy se během projednávání zákona pirátský poslanec rozplakal. “Byl bych rád, kdybych žil v zemi, kde se mohou všichni vzít,” řekl tehdy Pirát Martínek na jednání.

reklama
Přidejte si instantní zprávy na domovskou stránku Seznam.cz
💬 komentářů
Seznam DiskuzeVstoupit do diskuze
👈
Diskuze ke článku
Zapnout upozornění
Upozornit na
guest
250 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Stana
Stana
11 měsíců

Dali se všichni dohromady,aby nahnali hlasy!Samostatně by měli smůlu!
Jejich program je nevolitelný!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Josef Mašek
Josef Mašek
11 měsíců

Piráti navrhují zvýšení daní z nemovitostí a nájemného ve všech státních bytech bytech…kde žijí převážně důchodci…bezdůvodně vyvěšují Tibetské vlajky v době kdy už i Dalajláma drží jazyk za zuby a je rád za ohromné investice Číny v Tibetu, zejména pro mladou Tibetskou generaci ….piráti usilují o toleranci přistěhovalecké africko muslimského etnika a umísťování nelegálních ekonomických běženců politicky nediskriminovaných a profesně nevyučených …usilují o jejich umisťování v ČR, a zvýší tím tak konkurenci zejména již asimilovaným zapracovaným Ukrajinským dělnickým pracovníkům v ČR, Vietnamským a Čínským přistěhovalcům
a znovu se opakuji :
Vystudovaný mladý pirátský lékař a ochránce Ujgurských muslimů a Tibetský vlajkonoš z Moravské vísky který nemá chuť léčit občany, ale problémy Prahy se stal jejím primátorem….a již po nástupu do této funkce prohlásil moravský jinoch, že jeho prioritou bude pražské metro …ale pražské metro bylo bolševickou komunistickou prioritou již v 60 a 70 letech minulého století….no a pak zase chce kontrolovat v bytech Prahy spotřeby energií….a běda tomu, kde není odběr a spotřeba, tak byt je prázdný a majitel s ním spekuluje….tak mu ho obsadíme nájemníkem nebo zvýšíme nájem…a tak budeme mít raději celý den v prázdných bytech puštěnou vodu a svítit, aby nás úředníci nenapadli za spekulaci a za to, že máme v Praze prázdný byt…a pak zase chce přejmenovat Riegerovi sady nesoucí jméno českého vlastence !!! na sady po jakémsi neznámém hrdinovi Polákovi z Polska !!!???….a pak zase vyvěšuje Tibetské vlajky….a přitom nezná dnešní Tibet pro který ČLR dělá ekonomicky maximum a o kterém už i Dalajláma drží ústa a Čínu dnes již nekritizuje…a Tibet je pro něj bližší než dopravní situace Prahy, nedokončený a neřešený obchvat Prahy, přemostění Poděbradské a Kolbenovy a zprůjezdnění okruhu na Průmyslovou, přemostění Černokostelecké a Průmyslové, přemostění Vltavy u Suchdola, zrušení bolševiky povolené ambasády v Praze 6 neexistujícího státu Palestina, která od pradávna je křesťanským územím židovské komunity a Izraele a kterou arabové okupují….nedělá ten člověk pro Prahu nic jen se pirát zviditelňuje z pozice své primátorské trafiky
……je normální že primátorkou Brna je rodilá brňačka….a nedovedu si představit že by primátor Brna byl jakýsi člověk od Frýdlantu v Čechách
…ale v Praze je to normální….Praha se stala dojnou krávou pro politiky a přistěhovalce a rodilý pražák již v Praze nebydlí, ale vystěhoval se do Středočeského kraje na chalupu….no je úchylné, aby primátorem Prahy byl chlapeček od Znojma, který si plete a neví, neví kde je ulice Žitná, Ječná, Korunní, Korunovační a kupříkladu Kozí a v Praze se neorientuje…..jedná se o politické garniturní trafikantsví a neprofesionalitu za které nemůže jen tento lékař, hrnoucí se do této trafikantské funkce, ale všichni političtí bezcenci

Hesl
Hesl
11 měsíců

Takový svět pod taktovnou těchto idividuí nrní pro mne; odvádět jim moje peníze za 20 let práce se mi vůbec nechce a o budoucích našich důchodech nic neříkají, ne volit je nebudu

Jarda
Jarda
11 měsíců

Myslím, že to vše je proti normálním lidem (většině), kteří to draze zaplatí. Ti “normálnější” (menšina) se budou mít chvíli ještě víc královsky. To už není svět pro mě. Ale tuším, že “návštěvníci” jim to vrátí i s úroky. Ti 4% mi nevadili. Pokud se chovali slušně, ani jsem o nich nevěděl. Jim vadit budou, a hodně! Marjánka, alkohol a vepřové zřejmě také. To se pak piráti budou smát, ale jen jedenkrát.

Kraker
Kraker
11 měsíců

Legalizace konopí a umožnit větší pěstování pro osobní potřebu (na můj exzém nic než konopná mast nezabírá). Ok. Ale zbytek ne.
Přijetí € a ručit tak za dluhy všech členů Eurozóny, kteří dávno nesplňují kritéria pro zavedení €, mají dluh 100%+ HDP, ztratit kontrolu nad vlastní měnovou politikou atd.? NE.
Zvýšení daní se sice nevyhneme. Ale co takhle snížit platy volených zástupců o 20%, stejně tak i státním zaměstnancům (mimo IZS a učitelů), nebo o 15% zredukovat počty kancelářských úředníků a nahnat je k policii, vězeňské či hasičům a záchranářům, kteří mají dlouhodobě podstav. Zastavit zneužívání sociálního systému parazity, kteří nikdy makat nebudou. Zavést znovu progresivní zdanění příjmů. A mnoho dalšího.
Migrace “inženýrů, lékařů či fyziků” z Afriky? Stačí se podívat co se děje na Západě a nedávno ve Španělsku. Pomáhat v místě, zřizovat v Africe uprchlické tábory, učit je zemědělství a odpovědnosti přemnožení aj.
LGBT pravda z tou kastrací, ale stačí zajistit, že v reg partnerství bude v případě úmrtí partnera/partnerky dědit, nebo možnost zastupovat. Ale ne vychovávat děti. Je statisticky dokázáno, že děti LGBT párů podstupují změnu pohlaví mnohem častěji, než děti hetero párů.
Korespondenční hlasování? A jak bude zajištěno, že nedojde k zmanipulování voleb jako v USA, kdy hlasovali i sto let mrtví lidé, a počet odevzdaných hlasů byl v některých státech vyšší, než celkový počet obyvatel.
Navíc, co není úplně v programu, tak Piráti jsou jedni z těch, kteří chtějí pomalu odzbrojit obyvatelstvo. Chci mít možnost se bránit a zastávám zavedení principu “Můj dům, můj hrad”!
Budu volit buď SPD (program, nikoliv Okamuru), nebo Šlachtu.

Kelnerr
Kelnerr
11 měsíců

Děkuji, ale jejich návrhy jsou mizerné, zaměřené proti normálním lidem a eticky narušené. Ať jdou do háje, volit je v žádném případě volit nebudu.

reklama
250
0
Napište svůj názor do diskuzex
()
x